https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Tahitófalu Óvodák - Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány

Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

Óvodánk önálló alapítvánnyal rendelkezik.

Az alapítvány neve: Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány
Székhelye: 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.
Központi statisztikai száma: 18032293-9499-569-13
Bankszámla szám: MBH Bank Nyrt., 64700021-30100457
Bírósági nyilvántartási száma: 4.Pk.60297/2000/2.
Adóigazgatási száma: 18032293-1-13


A Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány célja a Tahitótfalui Óvodák működésének, óvodai fejlesztő nevelésének támogatása; óvodáskorú gyermekek számára programok szervezése, helyi közművelődési és sport tevékenységek támogatása.

Alapítványunk céljának megfelelően rendszeresen szervezünk családi kézműves délutánokat, melyeken az óvodások szüleikkel, testvéreikkel tudnak aktívan részt venni az őszi, téli és tavaszi időszak egy-egy délutánján. A szükséges kézműves eszközöket biztosítjuk. Amellett, hogy a gyerekeknek fejlődik kézügyességük, kreativitásuk; tartalmasan töltik el szabadidejüket és szorosabbá válik kapcsolatuk családjukkal a közösen megélt élmények által. Az óvoda dolgozóival is közvetlenebb kapcsolat alakul, mely segíti a hatékony nevelőmunkát.

Rendszeresen vagyunk szervezői és aktív résztvevői a hagyományos gyermeknapi, sport napi rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, a mozgásigény kielégítését, minőségi programok biztosítását a gyermekek számára. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a településünkön működő sportszervezetek, harc és táncművészeti klubok, zeneiskolai tagozatok megismerésére is.

Az óvoda kiemelt feladata a környezet megismerésére, szeretetére, megóvására nevelés. Ennek a szemléletnek a támogatására alapítványunk ruha-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az intézményt igénybe vevő családok bevonásával. A környezettudatos nevelés támogatásán túl, lehetőséget biztosít anyagi forrásaink bővítésére, mellyel az óvoda játék-, torna és sportszereit gazdagítjuk (egyensúlyozó ösvény, nyújtó, Greiswald tornaszer stb.) .

Az intézmény pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyerekek a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban. Napvitorlák beszerzésének támogatásával a meleg, nyári napokon is lehetővé vált, a gyermekek bőrének védelme.

Az óvodás korúak egészséges fejlődésének egyik alappillére a mozgásigény sokoldalú kielégítése, ennek biztosítását segítjük azzal, hogy az intézmény pedagógusaival egyeztetve, folyamatosan bővítjük és biztonságosabbá tesszük a meglévő udvari sport – és játszóeszközöket.

Alapítványunk az anyagi feltételek biztosításával támogatja, az óvodás korú gyermekek részvételét településünk kulturális eseményein (Szent Mihály napi jószágbehajtás, Advent Tahitótfaluban), mellyel segítjük a közösségi érzés kialakítását és erősítését.