Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

Óvodánk önálló alapítvánnyal rendelkezik.

Az alapítvány neve: Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány
Székhelye: 2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 13.
Központi statisztikai száma: 18032293-9499-569-13
Bankszámla szám: Dunakanyar Takarékszövetkezet, 64700021-30100457
Bírósági nyilvántartási száma: 4.Pk.60297/2000/2.
Adóigazgatási száma: 18032293-1-13


A Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány célja a Tahitótfalui Óvodák működésének, óvodai fejlesztő nevelésének támogatása; óvodáskorú gyermekek számára programok szervezése, helyi közművelődési és sport tevékenységek támogatása.

Alapítványunk céljának megfelelően rendszeresen szervezünk családi kézműves délutánokat, melyeken az óvodások szüleikkel, testvéreikkel tudnak aktívan részt venni az őszi, téli és tavaszi időszak egy-egy délutánján. A szükséges kézműves eszközöket biztosítjuk. Amellett, hogy a gyerekeknek fejlődik kézügyességük, kreativitásuk; tartalmasan töltik el szabadidejüket és szorosabbá válik kapcsolatuk családjukkal a közösen megélt élmények által. Az óvoda dolgozóival is közvetlenebb kapcsolat alakul, mely segíti a hatékony nevelőmunkát.

Rendszeresen vagyunk szervezői és aktív résztvevői a hagyományos gyermeknapi, sport napi rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, a mozgásigény kielégítését, minőségi programok biztosítását a gyermekek számára. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a településünkön működő sportszervezetek, harc és táncművészeti klubok, zeneiskolai tagozatok megismerésére is.

Az óvoda kiemelt feladata a környezet megismerésére, szeretetére, megóvására nevelés. Ennek a szemléletnek a támogatására alapítványunk ruha-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az intézményt igénybe vevő családok bevonásával. A környezettudatos nevelés támogatásán túl, lehetőséget biztosít anyagi forrásaink bővítésére, mellyel az óvoda játék-, torna és sportszereit gazdagítjuk (egyensúlyozó ösvény, nyújtó, Greiswald tornaszer stb.) .

Az intézmény pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyerekek a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban. Napvitorlák beszerzésének támogatásával a meleg, nyári napokon is lehetővé vált, a gyermekek bőrének védelme.

Az óvodás korúak egészséges fejlődésének egyik alappillére a mozgásigény sokoldalú kielégítése, ennek biztosítását segítjük azzal, hogy az intézmény pedagógusaival egyeztetve, folyamatosan bővítjük és biztonságosabbá tesszük a meglévő udvari sport – és játszóeszközöket.

Alapítványunk az anyagi feltételek biztosításával támogatja, az óvodás korú gyermekek részvételét településünk kulturális eseményein (Szent Mihály napi jószágbehajtás, Advent Tahitótfaluban), mellyel segítjük a közösségi érzés kialakítását és erősítését.


Sikeresen megvalósult pályázatot zárunk

A Nemzeti Együttműködési Alap 2020 októberében közzétett „Civil szervezetek működésének biztosítására, vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című pályázati kiírásán, a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány, mely óvodáink működését támogatja, sikeres pályázati anyaggal indult. Az elnyert 1.800.000 Forintot az Alapítvány az óvodás korúak tehetséggondozására, tehetségműhelyek megszervezésére és működtetésére fordította.

Óvodáink nevelőtestülete fontos feladatának tartja a tehetségek gondozását, a gyermekek képességeinek minél szélesebb körű kibontakoztatása, illetve a későbbi társadalmi szerepvállalásuk szempontjából. Látjuk, hogy a felnövekvő nemzedékeknek számos problémát kell majd orvosolniuk a világban, ezért óriási szükségünk van a tehetséges, kreatív emberekre. Tehetséggondozó műhelyeink hetente egyszer, délutáni foglakozásként, kiscsoportos formában működnek, hogy az egyéni bánásmód és a kiemelt figyelem megvalósulhasson. A műhelyek munkájába az adott terület iránt különös érdeklődést mutató gyermekek, a pedagógusok javaslatára és a szülő egyetértésével kerülhetnek be.

A tehetségműhelyek működtetése plusz erőfeszítést igényel a szakemberek és az intézmény részéről, hiszen a pedagógusok továbbképzéseken gyűjtik az ehhez szükséges tudásanyagot, a szükséges eszközök beszerzésével alakítják ki a fejlesztést segítő környezetet. Ehhez nyújtott támogatást az Alapítvány a sikeres pályázati projekttel.
Az „Ügyes kezek” kreativitást fejlesztő műhely foglalkozásain, változatos technikákkal és eszközökkel ismerkedhetnek meg a gyermekek, miközben kézügyességük, kreativitásuk fejlődik. Az elnyert pályázati összegből kerültek beszerzésre a szükséges üveglapok, ragasztók, papíráruk és különböző festékek a 2021/2022-es nevelési év foglalkozásaira, így a szülőket nem terhelte ennek anyagi vonzata.
Az „Így tedd rá” zenei képességet fejlesztő tehetségműhelyben, az aktuális ünnephez kapcsolódóan dalos játékokkal, tánclépésekkel, különböző mozgásformákkal ismerkednek meg a gyermekek. A pályázat keretein belül „Így tedd rá” módszertani eszközök és hangszerek beszerzésével színesítettük a foglalkozások eszköztárát.
A mozgásfejlesztés kiemelt szerepet kap az óvodai életben, hiszen ezzel rakjuk le az értelmi fejlődés szilárd alapjait. Igyekszünk is minden lehetőséget kihasználni, hogy minél többet és változatos formában mozogjanak gyermekeink. Almáskert Óvodánkban a régi beton aljzatú focipályát, pályázati keretből gumiburkolattal láttuk el a múlt nyáron, hogy a gyermekek ízületeit védve, amikor az időjárás engedi, a szabadban valósítsuk meg a mozgásfejlesztést. Epreskert Óvodánkba a mozgáskoordináció fejlődését segítő gyermekjárművek kerültek beszerzésre, a projekt keretein belül.

Szeretnék köszönetet mondani a pályázat megírásában és megvalósításában részt vevő kollégáknak, hiszen egy ilyen program létrehozása és folyamatos működtetése sok időt és energiát igényel, a mindennapi feladatok ellátása mellett!

Bánáti Anita intézményvezető


Kedves Szülők!

A Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány a Tahitótfalui Óvodák működésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok szervezésére jött létre.
Az adózók által felajánlott 2018. évi 1%-ból az Alapítvány 123 927 Ft támogatáshoz jutott.
Az előző években felajánlott és rendezvényeinken gyűjtött adományokból óvodánk udvarijátékainak szabványosításához tudtunk hozzájárulni,valamint új játék - hálós mászóalagút- vásárlására és telepítésére került sor játszóudvarunkon.
Megköszönve eddigi támogatásukat,kérjük, hogy adójuk 1%-ával idén is támogassák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt!

Adószámunk: 18032293-1-13

Bankszámlaszámunk:
Takarékbank 64700021-30100457


Kedves Szülők!

A 2018.évi adó 1% felajánlásaik
123.927 Ft-tal gazdagították óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt ,melyet ezúton is köszönünk.


Kedves Szülők!

2015. évben az adó 1% felajánlásaikkal óvodánk alapítványát a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt 147.994 Ft-tal gyarapították. Támogatásukat köszönjük és az idei évben is számítunk rá. Adószámunk: 18032293-1-13.


Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val támogassák az óvoda alapítványát! Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány, adószám: 18032293-1-13. Köszönjük!


Kedves Szülők!

A felajánlott 1%-okból 2014-ben mindkét óvoda számára mozgásfejlesztő tornaszereket vásároltunk (egyensúlyozó ösvény, tornabak, csúszda, létra). Köszönjük a támogatásukat!


Kedves Szülők!

2014. évben az adó 1% felajánlásaikkal óvodánk alapítványát a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt 192.924 Ft-tal gyarapították. Támogatásukat köszönjük és az idei évben is számítunk rá. Adószámunk: 18032293-1-13.