Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

Óvodánk önálló alapítvánnyal rendelkezik.

Az alapítvány neve: Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány
Székhelye: 2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 13.
Központi statisztikai száma: 18032293-9499-569-13
Bankszámla szám: Dunakanyar Takarékszövetkezet, 64700021-30100457
Bírósági nyilvántartási száma: 4.Pk.60297/2000/2.
Adóigazgatási száma: 18032293-1-13


A Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány célja a Tahitótfalui Óvodák működésének, óvodai fejlesztő nevelésének támogatása; óvodáskorú gyermekek számára programok szervezése, helyi közművelődési és sport tevékenységek támogatása.

Alapítványunk céljának megfelelően rendszeresen szervezünk családi kézműves délutánokat, melyeken az óvodások szüleikkel, testvéreikkel tudnak aktívan részt venni az őszi, téli és tavaszi időszak egy-egy délutánján. A szükséges kézműves eszközöket biztosítjuk. Amellett, hogy a gyerekeknek fejlődik kézügyességük, kreativitásuk; tartalmasan töltik el szabadidejüket és szorosabbá válik kapcsolatuk családjukkal a közösen megélt élmények által. Az óvoda dolgozóival is közvetlenebb kapcsolat alakul, mely segíti a hatékony nevelőmunkát.

Rendszeresen vagyunk szervezői és aktív résztvevői a hagyományos gyermeknapi, sport napi rendezvényeknek. Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, a mozgásigény kielégítését, minőségi programok biztosítását a gyermekek számára. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a településünkön működő sportszervezetek, harc és táncművészeti klubok, zeneiskolai tagozatok megismerésére is.

Az óvoda kiemelt feladata a környezet megismerésére, szeretetére, megóvására nevelés. Ennek a szemléletnek a támogatására alapítványunk ruha-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az intézményt igénybe vevő családok bevonásával. A környezettudatos nevelés támogatásán túl, lehetőséget biztosít anyagi forrásaink bővítésére, mellyel az óvoda játék-, torna és sportszereit gazdagítjuk (egyensúlyozó ösvény, nyújtó, Greiswald tornaszer stb.) .

Az intézmény pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyerekek a lehető legtöbb időt töltsék a szabadban. Napvitorlák beszerzésének támogatásával a meleg, nyári napokon is lehetővé vált, a gyermekek bőrének védelme.

Az óvodás korúak egészséges fejlődésének egyik alappillére a mozgásigény sokoldalú kielégítése, ennek biztosítását segítjük azzal, hogy az intézmény pedagógusaival egyeztetve, folyamatosan bővítjük és biztonságosabbá tesszük a meglévő udvari sport – és játszóeszközöket.

Alapítványunk az anyagi feltételek biztosításával támogatja, az óvodás korú gyermekek részvételét településünk kulturális eseményein (Szent Mihály napi jószágbehajtás, Advent Tahitótfaluban), mellyel segítjük a közösségi érzés kialakítását és erősítését.


Kedves Szülők!

A Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány a Tahitótfalui Óvodák működésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok szervezésére jött létre.
Az adózók által felajánlott 2018. évi 1%-ból az Alapítvány 123 927 Ft támogatáshoz jutott.
Az előző években felajánlott és rendezvényeinken gyűjtött adományokból óvodánk udvarijátékainak szabványosításához tudtunk hozzájárulni,valamint új játék - hálós mászóalagút- vásárlására és telepítésére került sor játszóudvarunkon.
Megköszönve eddigi támogatásukat,kérjük, hogy adójuk 1%-ával idén is támogassák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt!

Adószámunk: 18032293-1-13

Bankszámlaszámunk:
Takarékbank 64700021-30100457


Kedves Szülők!

A 2018.évi adó 1% felajánlásaik
123.927 Ft-tal gazdagították óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt ,melyet ezúton is köszönünk.


Kedves Szülők!

2015. évben az adó 1% felajánlásaikkal óvodánk alapítványát a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt 147.994 Ft-tal gyarapították. Támogatásukat köszönjük és az idei évben is számítunk rá. Adószámunk: 18032293-1-13.


Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-val támogassák az óvoda alapítványát! Tahitótfalui Gyerkőc Alapítvány, adószám: 18032293-1-13. Köszönjük!


Kedves Szülők!

A felajánlott 1%-okból 2014-ben mindkét óvoda számára mozgásfejlesztő tornaszereket vásároltunk (egyensúlyozó ösvény, tornabak, csúszda, létra). Köszönjük a támogatásukat!


Kedves Szülők!

2014. évben az adó 1% felajánlásaikkal óvodánk alapítványát a Tahitótfalui Gyerkőc Alapítványt 192.924 Ft-tal gyarapították. Támogatásukat köszönjük és az idei évben is számítunk rá. Adószámunk: 18032293-1-13.