Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

- letölthető májusi étlap

- letölthető heti étlap

Aktuális étlap:

A gyermek étkeztetése az óvodában

 

 • Az óvodai ellátás ingyenes.

 • Napi háromszori étkezést biztosítunk: tízórai, ebéd, uzsonna. A tízórai nem helyettesíti a reggelit, ezért a korán jövő gyermekeknek érdemes otthon reggelit adni.

 • A többi gyerekkel szemben nem etikus és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt, nassol (csokoládé, sósrúd, stb.) kérjük, tartsák ezt tiszteletben!

 • A nem az óvoda konyhájáról származó, szülő által behozott élelmiszer, étel (pl.: születésnapi torta, sütemény) eredetét a szülő számlával köteles igazolni. Idegen eredetű élelmiszer a gyerekek részére nem adható ki.

 • A le nem mondott ebéd hazavitelére – a Járási Népegészségügyi Intézet alapján- nincs mód.

 • Az önálló étkezés az óvodába lépés feltétele, a kulturált étkezési szokások megszilárdításában köszönettel fogadjuk a Szülők közreműködését.

 

Az étkezési díjjal kapcsolatos szabályok

 • A szülő kötelessége, hogy gyermeke étkezési térítési díját befizesse.

 • A gyermekek szülei az intézményben, az igénybe vett étkezésért az óvoda fenntartója által meghatározott szabályok szerint térítési díjat fizetnek.

 • Az étkezési térítési díjat havonta, előre meghatározott napokon (mind a két óvodában) kell készpénzben kell befizetni az óvodatitkárnál.

 • Az igénybe nem vett, étkezésre befizetett összegeket, a bejelentést követő második naptól kezdődően be kell számítani a következő befizetés összegébe. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon a következő napra. A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 9 óráig történhet.

 • A gyermek hiányzása esetén a 100%-os térítési díjkedvezményben részesülőknek is kötelességük lemondani az étkezést.

 • Fizetési elmaradás esetén fizetési felszólítást küldünk.

 • A felszólítás ellenére a kötelezett nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor az intézmény intézkedik a tartózás adók módjára történő végrehajtása iránt.

 

Étkezési kedvezmények:

 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

 • Három vagy többgyermekes családban élő gyermek után járó kedvezmény

 • Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény

 • Lakóhely szerinti illetékes önkormányzati, vagy más fenntartó által megállapított szabályok keretei között kapott kedvezmény

 • Családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2021-ben a 144.717 Ft-ot).

A kedvezmény igénybevételéhez a következő nyilatkozatot kéri az óvoda:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.

- Nyilatkozat ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez_2021

Étkezést lemondani az alábbi telefonszámokon lehet:

I.sz. óvoda:

Központi telefonszám: 26-387-055

Bergman Ildikó: 30-943-4046

Bánáti Anita: 30-326-6272

II.sz. óvoda:

Központi telefonszám: 26-385-893

Molnár Gergelyné: 30-326-0978