Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.


Befogadástól az elfogadásig

Nincsenek elég nagy szavak a köszönetre, hogy Tahitótfalu közössége, polgármestere, az óvoda vezetői befogadták tagintézményünk szeptember elején induló autista óvodai csoportját.

Megoldási lehetőséget adtak egy régi problémára, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy autizmus esetén a hagyományos integráció önmagában nem segíti hozzá a gyermekeket, hogy önállóan eligazodjanak a kortárscsoport viselkedési normái között, beszéd és kognitív fejlődésük kisebb eséllyel járhat be harmonikus utat.

Az érintett kisgyermekek speciális, személyre szabott megsegítés és protektív környezet kialakítása mellett, jobban képesek az elvárt normák elsajátítására, kommunikációs csatornák működtetésére, melyek az állapotukból adódóan nem vagy nehezített módon működnek a hagyományosan szervezett óvodai csoportokban. Ez hátráltathatja az érintett gyermek, annak családja és az óvodai közösség életét is. A befogadó közösség kisgyermekei is lehetőséget kapnak arra, hogy az autizmussal élő kis társaikhoz szakszerű irányítás mellett kapcsolódjanak, ezzel színesedik és fejlődik empátiás készségük, a változatos világról alkotott képük.

A későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából is komoly előnyre tesz szert az az autizmussal élő gyermek, akinek korai életszakaszban megkezdődik a szakszerű fejlesztése, az évek alatt jelentős életminőség javulást okozva szűkebb és tágabb társaskörnyezetében is.

A külön csoport létrehozása nem a végső cél, hanem egy eszköz, egy állomás az integráció folyamatában. Az autista csoportban a fejlesztések délelőtti idősávban lesznek. Az ott tanultakat a gyermekek az udvari játékidőben alkalmazni tudják majd, szintén szakszerű irányítás mellett. Szakembereink emelt létszámmal, öt fővel lesznek jelen. A csoport jelenleg öt kisgyermekkel indul, és a későbbiekben maximum 8 fővel fog működni, így a teljeskörű odafigyelés körülményei adottak. Csoportunk úgy csatlakozik az Almáskert Óvoda óvodai programjaihoz, hogy mindig figyelembe veszi a kisgyermekek aktuális állapotát.

Természetesen a megvalósításhoz sok-sok odafigyelésre, türelemre, együtt gondolkodásra is szükség lesz. A közös úton szeretnénk elérni, hogy a befogadásból teljeskörű elfogadás alakuljon ki, ahol egymást segítve, mindkét fél érdekei és értékei érvényesülnek.

Első közös beszélgetésünkre a kollegákkal szertettel várjuk a kedves érdeklődőket,

2021. 09. 02-án, csütörtökön, 16:30 órakor az Almáskert óvodában.

Köszönettel,

Therneszné Magyar Katalin

tagintézmény-vezető

Cházár András EGYMI

Bárczi Gusztáv Tagintézménye


 

Ruhagyűjtés az óvodában 2021. szeptember 2-án csütörtökön

Kedves Szülők! Kérjük, hogy a feleslegesség vált ruhákat csak szeptember 2-án hozzák be az óvodában, mivel tárolni nem tudjuk a zsákokat! Köszönjük!Tisztelt Szülők!

Az óvodában 2021. június 11-én pénteken, nevelés nélküli munkanap lesz, ezért az óvoda zárva tart. Kérjük Önöket, hogy gyermekeik elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek!

Köszönjük!


Nemzeti Összetartozás napja

https://www.youtube.com/watch?v=OQs1uccmNho


 

 

 


Kedves Szülők!

Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19-ével megszűnik, ettől a naptól kezdve az óvodai nevelés ismét jelenléti formában zajlik. A még fennálló járványveszélyre való tekintettel kérem, hogy segítsék óvodáink folyamatos működését az alábbiak betartásával:

 • A visszatérő gyermekeket szülői nyilatkozattal tudjuk fogadni, melyben igazolják a gyermek kifogástalan egészségi állapotát, illetve fertőzésmentes környezetét. Honlapunkról letölthető és a csoportok bejáratainál megtalálható.

 • Az intézmény területére továbbra is maszkban lehet belépni.

 • Reggel 9 óráig érkezzenek meg a gyermekek, hogy a szükséges fertőtlenítést a dadus nénik el tudják végezni, a csoportok napirendjének megzavarása nélkül.

 • A csoportok öltözőibe, az épületbe továbbra se lépjenek be, érkezésüket az ablakon keresztül jelezzék.

 • Reggel várják meg, amíg a testhőmérséklet mérés megtörténik, illetve amíg felnőtt átveszi az ajtóban a gyermeket.

 • A pedagógusokkal való kommunikálásra, használják bátran a heti online fogadóórákat.

 • Betegség, illetve annak gyanúja esetén vegyék fel a kapcsolatot gyermekorvosukkal, aki meghatározza a teendőket és az otthon töltendő időt, illetve az óvodába való visszatérés időpontját.

 • Betegség után orvosi igazolással tudjuk újra fogadni a gyermekeket, ilyen esetben a szülői nyilatkozat nem használható.

 • A családban felmerülő koronavírus fertőzés gyanúja esetén kérem, hogy tartsák otthon gyermeküket, amíg a teszt eredménye elkészül. A fertőzés beigazolódása esetén pedig, a 10 nap karantén letelte után kezdjék újra az óvodába járást.

Segítő közreműködésüket köszönöm, mindnyájunk egészsége érdekében!

Tahitótfalu, 2021. április 16.

Bánáti Anita óvodavezető


Kedves Szülők!

Jelenlegi információink szerint, óvodáink a megszokott rendben folytathatják működésüket 2021. 04. 19-től. Szeretnénk Önöktől visszajelzést kérni két eshetőségre vonatkozóan:

- Amennyiben megtörténik a nyitás, jön-e gyermekük óvodába hétfőtől, rendeljünk-e neki étkezést?

- Ha a hét hátralévő részében, megváltozik a nyitás időpontjára vonatkozó döntés, akkor hétfőtől igényt tartanak-e az ügyeleti ellátásra?

Kérjük, hogy válaszaikat küldjék el számunkra péntek (április 16.) délután 4 óráig, a gyermek nevének és csoportjának feltüntetésével az alábbi elérhetőségekre:

- az óvoda e-mail címére (faluovi@tahitotfalu.hu)

- messenger üzenetben (https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak).

Tahitótfalu, 2021. április 14.

Bánáti Anita óvodavezető


Kedves Szülők!

A Kormány 145/2021. (III. 27.) rendelete alapján, az óvodákban 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet, április 19-ével kerül megszüntetésre. Mindkét óvodánkban addig is ügyeleti ellátást nyújtunk azon családok számára, ahol a gyermek biztonságos felügyelete másként nem megoldható. Kérjük, hogy a megszokott fórumokon jelezzék számunkra március 31. (szerda) 9 óráig, amennyiben április 6-tól (kedd) igényt tartanak az óvodai ügyeletre. A hosszabb ideje hiányzó gyermekek esetében, szülői nyilatkozatra van szükség, betegség után pedig orvosi igazolás szükséges az egészségi állapot és a fertőzésmentes környezet igazolásához.

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok óvodánk minden dolgozója nevében!

Tahitótfalu, 2021. március 30.

Bánáti Anita óvodavezetőTisztelt Lakosaink!

Tahitótfalu, Petőfi Sándor utcában 2021. március 10-én forgalmi rendváltozás lép életbe.

Az érintett útszakasz:

Petőfi Sándor utca 9-től, Petőfi Sándor utca – Hársfa utca kereszteződésig.

A jelzett útszakon várakozni tilos tábla került kihelyezésre.

Megértésüket köszönjük.

Tahitótfalu Önkormányzata


Kedves Szülők!

A kormány ma délutáni legújabb döntésének értelmében, a rendkívüli szünet ideje alatt gyermekfelügyelet szervezhető az óvodákban. Ugyanakkor a rendelkező felkéri a szülőket, hogy ezt csak a legszükségesebb esetben – munkavégzés, védekezésben való részvétel - vegyék igénybe (111/2021. (III. 6.) Kormány rendelete).

Kérjük a kedves szülőket, hogy jelezzék számunkra vasárnap (március 7.) 16 óráig, az alábbi elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az ügyeleti ellátást igénybe kívánják venni:

Az üzenetben írják meg számunkra a gyermek nevét, csoportját, illetve a várható reggeli érkezés és a délutáni távozás időpontját. A szülői jelzések beérkezése és összesítése után, tudunk tájékoztatást adni arról vasárnap este, hogy mindkét óvodánkban, vagy csak az egyikben lesz ügyelet.

Tahitótfalu, 2021. március 6.

Bánáti Anita s.k.
óvodavezető


Kedves Szülők!

A koronavírus járvány 3. hullámának gyors terjedése miatt, a kormány újabb korlátozó intézkedéseinek értelmében (17/2021. (III.5.) EMMI határozata), az óvodákban 2021. március 8-tól (hétfő) rendkívüli szünet lép életbe. A szünet utáni első munkanap előre láthatólag 2021. április 7. (szerda) lesz. A rendelkezés értelmében, gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre, ezért kérjük, hogy az öltözőkből a váltóruhákat, cipőket a mai nap folyamán vigyék haza. Az óvodai nevelés folyamatossága érdekében, óvodapedagógusaink a csoportok megszokott levelező rendszerén keresztül, online fogják küldeni a fejlesztő anyagokat otthoni megvalósításra.

A gyermekek étkezését továbbra is biztosítjuk, a megszokott áron, az erre vonatkozó igényüket március 6. (szombat) 16 óráig jelezhetik felénk, az alábbi elérhetőségeken:
- faluovi@tahitotfalu.hu
- +36-30-943-4046 Bergman Ildikó óvodatitkárnál.
Választhatóan igényelhetnek csak ebédet, illetve napi háromszori étkezést is, amit szintén jelezzenek felénk. Hétköznapokon 11-12:30-ig vehető át az előre csomagolt megrendelt étkezés, a Bajcsy-Zsilinszky utcai konyha-étkezőnél, a kijelölt átadó ponton.
Felnőttek és óvodánkkal, illetve a Pollack Mihály Általános Iskolával nem jogviszonyban álló gyermekek számára is igényelhető, napi egyszeri meleg étkezés.
Felnőttek: 1200 Ft/menü
Gyermekek: 750 Ft/menü
Az erre vonatkozó igényeket Loós Ágnes élelmezési vezetőnél jelezhetik, szintén március 6. 16 óráig:
- +36-30-257-7451
- loosagnes62@gmail.com.
A továbbiakban az étkezés lemondását, illetve újabb igények leadását megtehetik a megjelölt elérhetőségeken, hétköznapokon reggel 9 óráig a következő napra vonatkozóan.

A felmerülő problémákkal és kérdésekkel forduljanak bizalommal hozzánk:
- +36-30-326-6272 Bánáti Anita óvodavezető
- +36-30-326-0978 Molnár Gergelyné tagóvoda vezető.

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel Tahitótfalu honlapját - www.tahitotfalu.hu, óvodánk honlapját – http://www.tahitotfaluovodak.hu és Facebook oldalát https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak, ahol a friss információkat osztjuk meg Önökkel. Vigyázzanak magukra és szeretteikre, mindenkinek jó egészséget kívánunk, óvodáink minden dolgozója nevében!

Tahitótfalu, 2021. március 5.

Bánáti Anita s.k.

intézményvezető
 


 

 

 

 

 

 

A biztonsági öv használatára hívja fel a figyelmet gyermekek (Pomáz Mátyás Király általános iskola, Tahitótfalu Pollack Mihály általános iskola) és Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész segítségével a Szentendre Város Baleset-megelőzési Bizottsága által készített kisvideó.

https://www.youtube.com/watch?v=_QBwd77sGLs


 

 A járvány elleni védekezés mellett a sikeres szakmai munka is folyamatos.

 


COVID – 19 aktuális óvodai tájékoztató

A korrekt tájékoztatás jegyében és a szülők járvánnyal kapcsolatos döntéseinek megkönnyítése érdekében, hetente közzétesszük a hiányzó gyermekek és dolgozók létszámát, intézményi szinten összesítve.

A 46. hét adatai

1. Igazoltan fertőzött gyermekek száma: 0 fő

2. Hiányzó gyermekek száma: 53 fő

· ebből a családban történt fertőzés miatt hiányzó gyermekek száma: 4 fő

· ebből a járvány miatt tartósan hiányzó gyermekek száma szülői kérésre: 19 fő

3. Igazoltan fertőzött dolgozók száma: 2 fő

4. Légúti tünetek miatt hiányzó dolgozók száma: 5 fő

· ebből negatív teszttel rendelkezik: 1 fő

5. Egyéb ok miatt hiányzó dolgozók száma: 2 fő

6. Rendkívüli szüneten lévő csoportok száma: 1.

A koronavírus megjelenéséről az intézményünkben, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Szentendre Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát értesítettük. Az illetékes hatóságok által meghozott határozat szerint, a cica csoport november 12-15-ig járványügyi megfigyelés alá kerül, ez idő alatt otthonában tartózkodik. Az érintett csoportba járó gyermekek óvodás testvéreit, lehetőség szerint ez idő alatt kérjük szintén otthon tartani. A Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya e-mailben fogja a határozatot eljuttatni a szülők számára, mellyel erre az időszakra a táppénzt igényelhetik.

Házirendünk nem limitálja a szülők által igazolható napok számát, így a szülő döntése, lehetőségei szerint, az óvodavezető felé tett jelzés alapján (faluovi@tahitotfalu.hu), a járvány intenzív szakaszában a gyermekek otthon tarthatók. A növekvő dolgozói hiányzások miatt, délutáni csoport összevonásokra lehet számítani.

A járványügyi előírások szigorú betartása mellett, az illetékes hatóságokkal folyamatosan kommunikálva, igyekszünk óvodáinkban a folyamatos működést biztosítani. A kedves szülők segítő együttműködését köszönjük!

Tahitótfalu, 2020. november 11.

Bánáti Anita óvodavezető sk.


- Szülők tájékoztatása


- Szülőknek, gondviselőknek: Covid-19 döntési folyamat gyermekek esetén


Kedves Szülők!

A fokozódó járványveszélyre való tekintettel, 2020. szeptember 28-tól újabb megelőző intézkedéseket vezetünk be óvodáinkba:

 • A gyermekek születésnapjának megünneplése egy jelképes, nem ehető tortán lévő gyertyák elfújásával és előre csomagolt, bolti édesség, üdítő behozatalával lesz lehetséges.

 • A gyermekek átvételére/átadására az épületek bejárati ajtajaiban fog sor kerülni, szülők az öltözőkbe már nem léphetnek be! Érkezésüket az ablakokon keresztül jelezzék és valamelyik dolgozónk fogadni fogja gyermeküket.

 • Október 1-től az érkező gyermekek érintés nélküli testhőmérséklet mérését is el fogjuk végezni.

Köszönjük eddigi együttműködésüket, a légúti tüneteket mutató gyermekek otthoni megfigyelésének biztosításában és a váltóruhák, illetve zsákok heti rendszerességű átmosásában! Kérjük, hogy az intézmény kapuin belül helyesen, orrot és szájat eltakarva viseljék a maszkokat!

Tahitótfalu, 2020. szeptember 24.

Bánáti Anita

óvodavezető


Óvodai élet a járványügyi készültség ideje alatt

 

Intézményünkbe járó gyermekek és családjaik, illetve dolgozóink biztonsága érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Tervvel összhangban, 2020. szeptember 1-től az alábbi óvintézkedéseket vezetjük be:

 1. Óvodáinkba csak a hozzánk járó gyermekek és családtagjaik léphetnek be, a dolgozókon kívül. Egyéb esetekben csak óvodavezetői engedéllyel lehetséges! Ezért a kapukat zárva tartjuk 9-12:30 és 13:30-15 óra között, kérjük reggel időben érkezzenek! Tahiban a bölcsőde kapujánál található csengővel/a Faluban a Petőfi Sándor utcai kapunál lévő csengővel jelezhetik érkezésüket kivételes esetekben (beszoktatás, beteg gyermekért jött a szülő stb.), ha az említett időszakban érkeznek. A Faluban reggel 9-ig és 15 órától a hátsó, híd felőli kapu is nyitva van, az autóval érkezők kérjük, hogy ennek használatát részesítsék előnyben!
 2. Rendezvényeinket szabad téren, az aktuális járványhelyzet maximális figyelembevételével rendezzük meg. Vendég előadókat ebben az évben előreláthatólag nem hívunk meg. Kirándulásainkat a helyi adottságokat kihasználva, a tömegközlekedés és a játszóterek mellőzésével szervezzük meg.
 3. Az óvodában a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban, amikor az időjárás engedi a tervezett tevékenységeket is kint valósítjuk meg. A csoportszoba folyamatos szellőztetését biztosítjuk. A folyamatosságra törekszünk az öltöző és a mosdó használatánál, hogy a tömörülést kizárjuk a belső terekben. Kéztörlésre papírtörlőt használunk, az eszközöket, játékokat és bútorokat folyamatosan fertőtlenítjük, kint-bent egyaránt. Terítésnél az önkiszolgáló rendszert szüneteltetjük.
 4. A szülők által igazolható napok számát továbbra sem limitáljuk, így ahol a gyermek, illetve családtagjainak alapbetegsége, életkora indokolja, vagy az aktuális járványhelyzet, abban az esetben az óvodavezetővel egyeztetve szüneteltethető az óvodába járás.
 5. Felnőtt felügyelete mellett a gyermekeket gyakori kézmosásra szoktatjuk, illetve a szülővel együttműködve megtanítjuk a köhögési etikettet (köhögés, tüsszentés papír zsebkendőbe, amit utána kidobunk a szemetesbe, majd kezet mosunk). A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük a csoporttól a szülő érkezéséig és a gyermekorvost értesítjük.
 6. Dolgozóink egészségére és személyi higiéniájára fokozottan figyelünk. Az ételosztás és készítés maszkban és kesztyűben történik.

A szülők együttműködését kérjük az alábbiakban, mindnyájunk egészsége érdekében:

 1. Az óvodát csak egészséges gyermek veheti igénybe, betegség, illetve annak gyanúja esetén, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvossal, aki dönt a további teendők tekintetében. Betegség után orvosi igazolással látogatható újra az intézmény. A szülő köteles az óvodavezetőt értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozójánál koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés jelentkezik.
 2. A gyermek, vagy vele egy háztartásban élő családtag külföldre való utazását, be kell jelenteni az óvodavezető felé! Külföldi utazás után 2 hétig nem látogatható az intézmény, kivéve, ha két nap különbséggel két negatív teszt készül. A gyermekkel egy háztartásban élő külföldi utazása esetén, az óvoda gyermekorvosa és vezetője közösen dönt a gyermek óvodába járásról.
 3. A nyári szünetről visszatérő óvodásainktól szülői nyilatkozatot kérünk, az új óvodások orvosi igazolással és szülői nyilatkozattal kezdhetik meg az óvodát.
 4. Az intézményben, az érkező felnőttek számára a maszk viselése kötelező! Az épületbe belépéskor kérjük, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, a gyermeket átöltözés után küldjék be a mosdóba alapos kézmosásra, mielőtt bemenne a csoportszobába. Lehetőség szerint egy (egészséges) szülő hozza be és vigye el a gyermeket az óvodából, aki a lehető legkevesebb időt töltse az intézményben. A szülők a csoportszobákba és mosdókba nem léphetnek be, kivéve a beszoktatás ideje alatt, a pedagógus engedélyével. Az öltözőkben egyszerre maximum 4 felnőtt tartózkodhat, belépés előtt ezt az ablakokon keresztül ellenőrizzék. A gyermekért ebéd után érkezők, kérjük, hogy a szabadban várakozzanak, a kellő távolság megtartásával, az óvodapedagógus jelzéséig.
 5. A gyermekek váltóruháit és zsákját hetente vigyék haza kimosni, a fogkefék rendszeres cseréjét kövessék figyelemmel.
 6. Az óvodai eszközök folyamatos fertőtlenítése miatt, otthonról ne hozzanak be játékot a gyermekek, csak az engedélyezett, ami a megnyugtatásukhoz, délutáni elalvásukhoz feltétlenül szükséges, ezek rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülők gondoskodjanak.

Változatlan maradt:

 1. Az ebéd lemondását, a gyermek betegségének bejelentését, illetve a betegség utáni visszatérését az óvoda központi számán jelentsék be, Tahi: 26/385-893; Falu: 26/387-055; óvodatitkár: 30-943-4046; e-mailben:  faluovi@tahitotfalu.hu; facebookon: Tahitótfalu Óvodák oldalon Messenger üzenetben. Mindennap 9 óráig adjuk le a következő napi létszámot, illetve csütörtök 9-ig adjuk le a következő hétfőt.
 2. Kérdéseikkel és problémákkal kapcsolatban bátran keressenek bennünket:

Molnár Gergelyné tagóvoda vezető: 06-30-326-0978

Bánáti Anita óvodavezető: 06-30-326-6272

A járvány aktuális helyzetét folyamatosan nyomon követve, az óvodát érintő előírások és rendelkezések változhatnak, ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel óvodánk honlapján és facebook oldalán megjelenő híreinket.

Tahitótfalu, 2020. augusztus 30.                                                         Bánáti Anita s.k.


Kedves Szülők!

Az intézményi gyermekétkeztetés házhozszállítását 2020. június 2-től már nem tudjuk biztosítani, viszont a konyha-ebédlőnél (Bajcsy-Zsilinszky u. 2510 hrsz.) személyesen továbbra is átvehető, munkanapokon 11-12:30 óra között. Kérjük, jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén, pénteken (május 29.) 9 óráig, hogy a megváltozott feltételekkel is igényt tartanak-e a gyermekétkeztetésre:

- faluovi@tahitotfalu.hu

- 30-943-4046

 

Tahitótfalu, 2020. május 27.

Bánáti Anita s.k.

intézményvezető


Tisztelt Szülők!

2020. május 25-én (hétfő) Kormányzati döntés alapján, Óvodáink újra nyitják kapuikat minden gyermek előtt.
Az intézményben tartózkodók egészségének megóvása érdekében, továbbra is szülői nyilatkozatot kérünk a visszatérő családoktól, mely az óvoda honlapjáról letölthető, illetve a csoportok öltözőiben kinyomtatva elérhető. (Házirend Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha: „Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? – amikor a gyermek egészséges….”)
Érkezéskor kérjük, hogy gyermekükkel együtt használják a belépési pontokon kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőket! A csoportszobákba, mosdókba és a tálalókonyhára, a szülőknek belépni szigorúan tilos! A fertőzésveszély minimalizálása érdekében kérjük, hogy a szülők érkezéskor és távozáskor a lehető legkevesebb időt töltsék az óvodák területén. Az intézménybe továbbra is csak a vele jogviszonyban álló gyermekek, szüleik és az ott dolgozók léphetnek be. A kapukat zárva tartjuk 9-12:30 között és 13-15 óráig, ezért reggel kérjük, hogy 8:30-ig érkezzenek meg a gyermekek.
Az intézményi gyermekétkeztetés házhozszállítása még kérhető 2020. május 25 – 29. között.
A meglévő járványveszélyre való tekintettel, augusztus 31-ig a szülő otthon tarthatja gyermekét, saját mérlegelés alapján.

Az óvodai ellátást, amennyiben igénybe kívánják venni, kérjük, május 22-én (péntek) 18 óráig jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
az óvoda e-mail címén (faluovi@tahitotfalu.hu)
messenger üzenetben (https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak)
telefonon, sms-ben az alábbi telefonszámokon: 30-326-6272, 30-943-4046.

A további időszak tekintetében, minden csütörtökön 9 óráig szükséges jelezni, ha a következő héten szeretnék megkezdeni a gyermek óvodába járását.

Tahitótfalu, 2020. május 21.

Bánáti Anita s.k.
intézményvezető


 


Változás az óvodai beiratkozás menetében

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (kötelező óvodai nevelés).

A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

1. Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele

Azoknak a szülőknek, akik Tahitótfaluban laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teendőjük, mert április 21-ig gyermekük automatikusan felvételt nyer az intézménybe, a fenntartótól kapott lista alapján, a szülő külön jelzése nélkül. A felvételről írásosos tájékoztatást kap a szülő április 30-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratokat (óvodai felvételi kérelem, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi törzslapja, orvosi igazolás-egészséges közösségbe mehet, kötelező oltásait megkapta, fertőzésmentes környezet- és a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját, ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról) a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.

Abban az esetben, ha a szülő más óvodába íratta be gyermekét, a másik intézmény tájékoztatást küld számunkra.

SZEMÉLYESEN MEGJELENNI A BEIRATKOZÁS MIATT NEM SZÜKSÉGES.

2. A 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő, illetve az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – az óvodaköteles kort később elérő és a felvételi körzetébe nem tartozó gyermek esetében – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, erről április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése és a gyermek lakcímkártyájának beszkennelt, vagy fotózott másolatának elküldése a faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címre április 17-ig. Az Óvodai felvételi kérelem letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.

 

3. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni

Erre irányuló szándékának bejelentését, elektronikus úton, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, az Ön által választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja. A körzettel nem rendelkező óvoda, a gyermekek felvételéről legkésőbb április 20-ig dönt és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a kötelező felvételt biztosító óvodát.

3. Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

4. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.

 

 

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben, az óvodai beiratkozáshoz kapcsolódó kérdéseivel kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (Bánáti Anita, intézményvezető: 30-326-6272, faluovi@tahitotfalu.hu, www.tahitotfaluovodak.hu) tájékozódjon.

 

Tahitótfalu, 2020. április 1.

Bánáti Anita

intézményvezető


Tahitótfalu Önkormányzata biztosítja a gyermekek számára az étkeztetést a távoktatási időszakban is!

Kedves Szülők!

Minden szülő számára bizonyossá vált, hogy Magyarországon egy átmeneti-rendkívüli helyzet alakult ki (COVID-19), ezért a köznevelési intézményekben 2020. március 16-tól kormányunk iskolalátogatási tilalmat rendelt el. S mivel ez az időszak nem tanítási szünet, ezért továbbra is biztosítani szeretnénk gyermekeink számára az intézményi gyermekétkeztetést, ezzel is segítve a szülők számára az így is nehéz időszakot.
Így a Tahitótfalui Óvodákkal, illetve a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI-val jogviszonyban álló gyermekek szülei/gondviselői jelezhetik az intézmények felé a gyermekétkeztetésre vonatkozó igényüket.
Ezt az alábbi elérhetőségeken tudják megtenni:
Óvoda: - faluovi@tahitotfalu.hu
- 30/943-4046 (hétköznap 8- 16)
Iskola: - tahitotfalu.iskola@gmail.com
- 26/385-741 (hétköznap 8-16)
Ezért tehát kérünk minden kedves szülőt, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hogy gyermekeink zökkenőmentes ellátása érdekében, az igényük leadását
2020.március 26. 12.00 időpontig tegyék meg.
A már megrendelt étkezés lemondására, illetve további igények jelzésére az intézményekben eddig megszokott rend szerint van lehetőség, a fenti elérhetőségeken.

Tahitótfalu, 2020. március 23.


Dr.Sajtos Sándor s.k.
polgármester


 

Tisztelt Szülők!

2020. március 18-tól az alapügyeletet – a lecsökkent létszám miatt – a Petőfi Sándor utcai óvodában fogjuk biztosítani mindkét óvodából azoknak a gyermekeknek, akik ezt már hétvégén jelezték. Bejutás csak az első kapun keresztül lesz lehetséges.

Az óvodai nevelés folyamatosságának fenntartása érdekében, pedagógusaink hetente fognak küldeni Önöknek, napokra lebontott tevékenység tervezeteket, ötleteket, melyek otthoni megvalósításához online nyújtanak segítséget.

A szakértői javaslatok és a logopédiai felmérések alapján előírt fejlesztő foglalkozásokat, továbbra is elérhetővé tesszük a gyermekek és a szülők számára, szakembereink segítségével online.

Tahitótfalu, 2020. március 16.

Dr. Sajtos Sándor s.k. Bánáti Anita s.k.
polgármester      intézményvezető

Kedves Szülők!
Köszönjük mindenkinek a gyors reagálást tegnapi közleményünkre, így ma reggelre egy pontos létszámmal tudtunk kalkulálni az étkezés és a behívandó dolgozók tekintetében! Mindkét óvodában 1-1 csoporttal fogunk működni az elkövetkező héten. Hétfőn és kedden lehetőséget adunk az otthon maradó gyermekek ruháinak, cipőinek és játékainak hazavitelére, a kapuk nyitvatartási idejében (6-9, 12:30-13 és 15-17 óra között), ezzel az újranyitás előtti, fertőtlenítő takarítás hatékonyságát tudjuk megnövelni. Kollégáimmal együtt szeretnénk segíteni a családoknak abban, hogy gyermekeikkel ezt a kényszerszünetet tartalmasan tudják eltölteni, ezért hetente fognak a pedagógusoktól otthon megvalósítható ötleteket, javaslatokat kapni, a csoportok működő levelezőrendszerén keresztül. Kérdés, probléma esetén bátran keressenek telefonon!
Bánáti Anita - intézményvezető


Tisztelt Szülők!

A március 12-én közzétett intézkedéseinket módosítjuk, a tegnap esti miniszterelnöki nyilatkozat figyelembevételével 2020. március 16-tól az országosan kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig, a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha alapügyeletet biztosít kizárólag azon gyermekek számára, ahol mindkét szülőnek továbbra is munkába kell járnia és a gyermek biztonságos felügyelete másképp nem megoldható.

Kérjük minden szülőtől, hogy a mai nap folyamán jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén, hogy az ügyeleti ellátást jogosultak-e igénybe venni:

Ez a rendelkezés mindaddig érvényben marad, amíg a megjelenő kormányrendelet másképp nem határozza meg, illetve más hatáskörébe nem utalja az óvodák, bölcsődék működésének szabályozását.

Tahitótfalu, 2020. március 14.

Dr. Sajtos Sándor s.k       Bánáti Anita s. k.
polgármester                    intézményvezető


WHO tájékoztató a fertőtlenítő kézmosás menetérőlDr. Sajtos Sándor polgármester rendkívüli közleménye a március 15-i ünnepi megemlékezésre vonatkozóan

Tahitótfalu Képviselő-testülete a mai napon úgy döntött, hogy a március 13-án 18:00-kor a Sportcsarnokban tervezett ünnepi megemlékezést nem tartja meg. A 17:30-kor tervezett koszorúzás a képviselők, az intézmények vezetői és az egyházi vezetők részvételével a Hősök terén megrendezésre kerül. Aki egyénileg szeretné elhelyezni az emlékezés virágait, az emlékműnél megteheti. Részletes tájékoztatást a holnapi nap folyamán tesz közzé Tahitótfalu Önkormányzata.


,,Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.)
Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a