Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.


Közlekedési Kultúra Napja a Cinke csoportban

A tahitótfalui óvodások ismerik a közlekedési jelzőtáblákat, jelentésüket. A Közlekedési Kultúra Napján jelesre vizsgáztak.

A szentendrei rendőrök látogatták meg őket 2022. május 11-én. A piros lufi ráadás volt, miután közlekedési jelzőtáblák ábráira egymást túlharsogva kiabálták a helyes megfejtéseket. Bár még az ismerkedésnél tartanak, már most nagyon sokat tudnak a szabályos és biztonságos közlekedésről.

A program szlogenjévé vált „Mi most tanulunk figyelni, neked már tudnod kell!” mondattal a nagyobb gyerekeknek és a felnőtteknek üzentek.

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/okos-aprosagok-gyurujeben?fbclid=IwAR0BXr84ztVU5JZbn6mRdb1-OB7gJzxNncrLcOuMvFEWj7tSu5g0s8MRdGI

https://youtu.be/Wcc8ZGwoaYU


 

 

 

 Kedves Szülők!

A kérdőív kitöltésével és elküldésével kérjük segítsék munkánkat a bölcsőde működési és szakmai dokumentumainak elkészítésében 2022. február 28-ig! A beiratkozás pontos dátumáról és menetéről Tahitótfalu község honlapjáról, az óvoda honlapjáról és a faluújságból tájékozódhatnak előreláthatólag tavasz-nyár folyamán.

Segítségüket köszönjük!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeevFqNO0eBEsjpbfImCH5n_WdR93gT40mlUxqDQsIZPT3NxA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 


Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az EMMI 29/2021. (XI.19.) határozata alapján 2021. december 1-től a köznevelési intézménybe - így a Tahitótfalui Almáskert és Epreskert Óvodába - történő belépés akkor engedélyezhető, ha a belépni kívánó felnőtt személy a koronavírus elleni védettségének igazolásával rendelkezik.

2021. december 1-től (szerda) az óvoda területére belépő személy köteles felmutatni, a gyermeket átvevő intézmény alkalmazottja pedig ellenőrzi, a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását, ami lehet védettségi igazolvány, applikáció, uniós digitális Covid - igazolvány, az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, vagy olyan állam által kiadott védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri.

A gyermeket az óvodába kísérő, vagy onnan hazakísérő személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül, csak az óvoda épületének bejáratáig léphet be. Ők, az ablakon való jelzés után, az óvoda bejáratánál adják át gyermeküket az óvoda alkalmazottjának.

Az intézmény teljes területén továbbra is kötelező az érkező felnőttek számára a maszk viselése, illetve figyeljenek rá, hogy egyszerre maximum két szülő tartózkodhat az öltözőben.

Együttműködésüket köszönjük!

Tahitótfalu, 2021. november 29.

Bánáti Anita óvodavezető


Adventi jótékonysági gyűjtés

A kupakok gyűjtésére kihelyezett doboz, a falusi Epreskert Óvoda híd felőli kapuja mellett található a jelzett időszakban, melybe kerítésen keresztül is bedobhatják a kupakokat, lehetőleg bezacskózva, vagy zsákolva.

A tahisi Almáskert Óvodában, a játszóudvar Leányfalu felőli sarkában keressék a kihelyezett gyűjtőedényt, melybe szintén kerítésen keresztül is bedobhatók a kupakok.

Segítségüket Janka nevében is köszönjük!


Kedves Szülők!

Az Oktatási Hivatal tájékoztatóját szeretném kiegészíteni néhány információval, az iskolakezdés halasztásával, illetve a hatéves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban.

- 2022. szeptember 1-től tankötelessé válik az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A tankötelezettség megkezdésének halasztását, illetve a korábbi iskolakezdést az Oktatási Hivatal engedélyezi.

- A kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan, legkésőbb 2022. január 18-ig.

- 2020. január 1-től megszűnt annak a lehetősége, hogy a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát a szülők, vagy az óvoda közvetlenül kérjék a szakszolgálattól. Az intézmény Sajátos Nevelési Igény/Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézség feltárásával kapcsolatban kérhet vizsgálatot.

- Ha a 2021. szeptember 1. és 2022. január 18. napja között elvégzett szakértői vizsgálatoknál, az ötödik évüket betöltött, de a hat évesnél fiatalabb gyermekek esetében, a szakértői vélemény tartalmazza az iskolakezdés halasztását, abban az esetben a szülőnek nem kell kérvényt benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ha a gyermek 6. születésnapja után kerül sor a vizsgálatra, akkor szülői kérelemre maradhat a gyermek még egy évet óvodában.

- Önmagában az SNI/BTMN státusz nem alapozza meg a tankötelezettség halasztását.

- Amennyiben a gyermek vizsgálata nem zárul le 2022. január 18-ig és nem készül el a szakvélemény, abban az esetben is szükséges a szülőnek kérelmet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz, ha szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodába járjon.

- A kérelmeket ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton kell benyújtani. Nem szükséges mindkét módon beküldeni, mert a több csatornán beérkező dokumentumok lassítják az ügyintézést. A kérelmeket nem lehet e-mailben beküldeni!

- Testvérek, ikrek esetében fontos, hogy minden gyermek kapcsán, külön postai küldeményként kell a kérelmet feladni.

- A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, azonban a szülő bármilyen dokumentummal alátámaszthatja kérelmét pl.: szakorvosi vélemény, óvodai fejlődési napló, pedagógiai vélemény. Kérjük, amennyiben pedagógusainktól szeretnének véleményt igényelni, ezt még december közepéig jelezzék feléjük, hogy időben elkészüljenek a megfelelő dokumentumok.

- A beadott kérvények ügyintézési határideje 50 nap, az Oktatási Hivatal határozat formájában közli döntését a szülővel, mely kötelező érvényű, tehát a szülő már nem gondolhatja meg magát.

- A tankötelezettség megkezdését legfeljebb egy évvel lehet elhalasztani, vagyis a hetedik életévüket betöltött gyermekek mindenképpen megkezdik általános iskolai tanulmányaikat.

Felmerülő kérdéseikkel keressenek bátran, illetve a kérelem feltöltésével kapcsolatban is segítünk, ha szükséges!

Tahitótfalu, 2021. november 16.

Bánáti Anita óvodavezető

 


Kedves Szülők!

Epreskert Óvodánk egyik dolgozójának covid tesztje pozitív lett, így az érintett csoport karanténba került. Az illetékes hatóságok értesítése megtörtént, a fertőtlenítő nagytakarítás folyamatban van.

Az újra fokozódó járványveszélyre való tekintettel kérem, hogy segítsék óvodáink folyamatos működésének biztosítását az alábbiak betartásával:

- Az intézmény területére csak az óvodás gyermekek és családtagjaik, illetve a dolgozók léphetnek be, a maszk viselése a szülők számára kötelező. Kérjük, hogy egy egészséges hozzátartozó hozza a gyermeket óvodába, aki tesztelésre, illetve annak eredményére vár, ne lépjen be.

- Reggel 9 óráig érkezzenek meg a gyermekek, hogy a szükséges fertőtlenítést a dadus nénik el tudják végezni, a csoportok napirendjének megzavarása nélkül.

- Az öltözőkbe kézfertőtlenítés után lehet belépni a felnőtteknek és egyszerre maximum 2 szülő tartózkodhat bent. A gyermekek a csoportba lépés előtt mossanak kezet.

- Az intézményt kizárólag egészséges gyermekek látogathatják, légúti tünetekkel, hasmenéssel nem fogadjuk őket. Betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek újra, ilyenkor a szülői igazolás nem használható.

- Betegség, illetve annak gyanúja esetén vegyék fel a kapcsolatot gyermekorvosukkal, aki meghatározza a teendőket és az otthon töltendő időt, illetve az óvodába való visszatérés időpontját.

- A családban felmerülő koronavírus fertőzés gyanúja esetén kérem, hogy tartsák otthon gyermeküket, amíg a teszt eredménye elkészül. A fertőzés beigazolódása esetén pedig, a 10 nap karantén letelte után kezdjék újra az óvodába járást.

- Az étkezés lemondása minden reggel 9 óráig lehetséges, a következő napra vonatkozóan.

- A hiányzás után visszatérő gyermekek étkezésének megrendelése, szintén reggel 9 óráig lehetséges, a következő napra. Péntek 9 óráig szükséges jelezni, amennyiben a gyermek hétfőn jön óvodába!

Segítő együttműködésüket kérjük ahhoz, hogy a járvány következő időszakát is sikeresen átvészeljük!

Tahitótfalu, 2021. november 15.

Bánáti Anita óvodavezető

 


Befogadástól az elfogadásig

Nincsenek elég nagy szavak a köszönetre, hogy Tahitótfalu közössége, polgármestere, az óvoda vezetői befogadták tagintézményünk szeptember elején induló autista óvodai csoportját.

Megoldási lehetőséget adtak egy régi problémára, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy autizmus esetén a hagyományos integráció önmagában nem segíti hozzá a gyermekeket, hogy önállóan eligazodjanak a kortárscsoport viselkedési normái között, beszéd és kognitív fejlődésük kisebb eséllyel járhat be harmonikus utat.

Az érintett kisgyermekek speciális, személyre szabott megsegítés és protektív környezet kialakítása mellett, jobban képesek az elvárt normák elsajátítására, kommunikációs csatornák működtetésére, melyek az állapotukból adódóan nem vagy nehezített módon működnek a hagyományosan szervezett óvodai csoportokban. Ez hátráltathatja az érintett gyermek, annak családja és az óvodai közösség életét is. A befogadó közösség kisgyermekei is lehetőséget kapnak arra, hogy az autizmussal élő kis társaikhoz szakszerű irányítás mellett kapcsolódjanak, ezzel színesedik és fejlődik empátiás készségük, a változatos világról alkotott képük.

A későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából is komoly előnyre tesz szert az az autizmussal élő gyermek, akinek korai életszakaszban megkezdődik a szakszerű fejlesztése, az évek alatt jelentős életminőség javulást okozva szűkebb és tágabb társaskörnyezetében is.

A külön csoport létrehozása nem a végső cél, hanem egy eszköz, egy állomás az integráció folyamatában. Az autista csoportban a fejlesztések délelőtti idősávban lesznek. Az ott tanultakat a gyermekek az udvari játékidőben alkalmazni tudják majd, szintén szakszerű irányítás mellett. Szakembereink emelt létszámmal, öt fővel lesznek jelen. A csoport jelenleg öt kisgyermekkel indul, és a későbbiekben maximum 8 fővel fog működni, így a teljeskörű odafigyelés körülményei adottak. Csoportunk úgy csatlakozik az Almáskert Óvoda óvodai programjaihoz, hogy mindig figyelembe veszi a kisgyermekek aktuális állapotát.

Természetesen a megvalósításhoz sok-sok odafigyelésre, türelemre, együtt gondolkodásra is szükség lesz. A közös úton szeretnénk elérni, hogy a befogadásból teljeskörű elfogadás alakuljon ki, ahol egymást segítve, mindkét fél érdekei és értékei érvényesülnek.

Első közös beszélgetésünkre a kollegákkal szertettel várjuk a kedves érdeklődőket,

2021. 09. 02-án, csütörtökön, 16:30 órakor az Almáskert óvodában.

Köszönettel,

Therneszné Magyar Katalin

tagintézmény-vezető

Cházár András EGYMI

Bárczi Gusztáv Tagintézménye


 

Ruhagyűjtés az óvodában 2021. szeptember 2-án csütörtökön

Kedves Szülők! Kérjük, hogy a feleslegesség vált ruhákat csak szeptember 2-án hozzák be az óvodában, mivel tárolni nem tudjuk a zsákokat! Köszönjük!Tisztelt Szülők!

Az óvodában 2021. június 11-én pénteken, nevelés nélküli munkanap lesz, ezért az óvoda zárva tart. Kérjük Önöket, hogy gyermekeik elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek!

Köszönjük!


Nemzeti Összetartozás napja

https://www.youtube.com/watch?v=OQs1uccmNho


 

 

 


Kedves Szülők!

Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19-ével megszűnik, ettől a naptól kezdve az óvodai nevelés ismét jelenléti formában zajlik. A még fennálló járványveszélyre való tekintettel kérem, hogy segítsék óvodáink folyamatos működését az alábbiak betartásával:

 • A visszatérő gyermekeket szülői nyilatkozattal tudjuk fogadni, melyben igazolják a gyermek kifogástalan egészségi állapotát, illetve fertőzésmentes környezetét. Honlapunkról letölthető és a csoportok bejáratainál megtalálható.

 • Az intézmény területére továbbra is maszkban lehet belépni.

 • Reggel 9 óráig érkezzenek meg a gyermekek, hogy a szükséges fertőtlenítést a dadus nénik el tudják végezni, a csoportok napirendjének megzavarása nélkül.

 • A csoportok öltözőibe, az épületbe továbbra se lépjenek be, érkezésüket az ablakon keresztül jelezzék.

 • Reggel várják meg, amíg a testhőmérséklet mérés megtörténik, illetve amíg felnőtt átveszi az ajtóban a gyermeket.

 • A pedagógusokkal való kommunikálásra, használják bátran a heti online fogadóórákat.

 • Betegség, illetve annak gyanúja esetén vegyék fel a kapcsolatot gyermekorvosukkal, aki meghatározza a teendőket és az otthon töltendő időt, illetve az óvodába való visszatérés időpontját.

 • Betegség után orvosi igazolással tudjuk újra fogadni a gyermekeket, ilyen esetben a szülői nyilatkozat nem használható.

 • A családban felmerülő koronavírus fertőzés gyanúja esetén kérem, hogy tartsák otthon gyermeküket, amíg a teszt eredménye elkészül. A fertőzés beigazolódása esetén pedig, a 10 nap karantén letelte után kezdjék újra az óvodába járást.

Segítő közreműködésüket köszönöm, mindnyájunk egészsége érdekében!

Tahitótfalu, 2021. április 16.

Bánáti Anita óvodavezető


Kedves Szülők!

Jelenlegi információink szerint, óvodáink a megszokott rendben folytathatják működésüket 2021. 04. 19-től. Szeretnénk Önöktől visszajelzést kérni két eshetőségre vonatkozóan:

- Amennyiben megtörténik a nyitás, jön-e gyermekük óvodába hétfőtől, rendeljünk-e neki étkezést?

- Ha a hét hátralévő részében, megváltozik a nyitás időpontjára vonatkozó döntés, akkor hétfőtől igényt tartanak-e az ügyeleti ellátásra?

Kérjük, hogy válaszaikat küldjék el számunkra péntek (április 16.) délután 4 óráig, a gyermek nevének és csoportjának feltüntetésével az alábbi elérhetőségekre:

- az óvoda e-mail címére (faluovi@tahitotfalu.hu)

- messenger üzenetben (https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak).

Tahitótfalu, 2021. április 14.

Bánáti Anita óvodavezető


Kedves Szülők!

A Kormány 145/2021. (III. 27.) rendelete alapján, az óvodákban 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet, április 19-ével kerül megszüntetésre. Mindkét óvodánkban addig is ügyeleti ellátást nyújtunk azon családok számára, ahol a gyermek biztonságos felügyelete másként nem megoldható. Kérjük, hogy a megszokott fórumokon jelezzék számunkra március 31. (szerda) 9 óráig, amennyiben április 6-tól (kedd) igényt tartanak az óvodai ügyeletre. A hosszabb ideje hiányzó gyermekek esetében, szülői nyilatkozatra van szükség, betegség után pedig orvosi igazolás szükséges az egészségi állapot és a fertőzésmentes környezet igazolásához.

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok óvodánk minden dolgozója nevében!

Tahitótfalu, 2021. március 30.

Bánáti Anita óvodavezetőTisztelt Lakosaink!

Tahitótfalu, Petőfi Sándor utcában 2021. március 10-én forgalmi rendváltozás lép életbe.

Az érintett útszakasz:

Petőfi Sándor utca 9-től, Petőfi Sándor utca – Hársfa utca kereszteződésig.

A jelzett útszakon várakozni tilos tábla került kihelyezésre.

Megértésüket köszönjük.

Tahitótfalu Önkormányzata


Kedves Szülők!

A kormány ma délutáni legújabb döntésének értelmében, a rendkívüli szünet ideje alatt gyermekfelügyelet szervezhető az óvodákban. Ugyanakkor a rendelkező felkéri a szülőket, hogy ezt csak a legszükségesebb esetben – munkavégzés, védekezésben való részvétel - vegyék igénybe (111/2021. (III. 6.) Kormány rendelete).

Kérjük a kedves szülőket, hogy jelezzék számunkra vasárnap (március 7.) 16 óráig, az alábbi elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az ügyeleti ellátást igénybe kívánják venni:

Az üzenetben írják meg számunkra a gyermek nevét, csoportját, illetve a várható reggeli érkezés és a délutáni távozás időpontját. A szülői jelzések beérkezése és összesítése után, tudunk tájékoztatást adni arról vasárnap este, hogy mindkét óvodánkban, vagy csak az egyikben lesz ügyelet.

Tahitótfalu, 2021. március 6.

Bánáti Anita s.k.
óvodavezető


Kedves Szülők!

A koronavírus járvány 3. hullámának gyors terjedése miatt, a kormány újabb korlátozó intézkedéseinek értelmében (17/2021. (III.5.) EMMI határozata), az óvodákban 2021. március 8-tól (hétfő) rendkívüli szünet lép életbe. A szünet utáni első munkanap előre láthatólag 2021. április 7. (szerda) lesz. A rendelkezés értelmében, gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre, ezért kérjük, hogy az öltözőkből a váltóruhákat, cipőket a mai nap folyamán vigyék haza. Az óvodai nevelés folyamatossága érdekében, óvodapedagógusaink a csoportok megszokott levelező rendszerén keresztül, online fogják küldeni a fejlesztő anyagokat otthoni megvalósításra.

A gyermekek étkezését továbbra is biztosítjuk, a megszokott áron, az erre vonatkozó igényüket március 6. (szombat) 16 óráig jelezhetik felénk, az alábbi elérhetőségeken:
- faluovi@tahitotfalu.hu
- +36-30-943-4046 Bergman Ildikó óvodatitkárnál.
Választhatóan igényelhetnek csak ebédet, illetve napi háromszori étkezést is, amit szintén jelezzenek felénk. Hétköznapokon 11-12:30-ig vehető át az előre csomagolt megrendelt étkezés, a Bajcsy-Zsilinszky utcai konyha-étkezőnél, a kijelölt átadó ponton.
Felnőttek és óvodánkkal, illetve a Pollack Mihály Általános Iskolával nem jogviszonyban álló gyermekek számára is igényelhető, napi egyszeri meleg étkezés.
Felnőttek: 1200 Ft/menü
Gyermekek: 750 Ft/menü
Az erre vonatkozó igényeket Loós Ágnes élelmezési vezetőnél jelezhetik, szintén március 6. 16 óráig:
- +36-30-257-7451
- loosagnes62@gmail.com.
A továbbiakban az étkezés lemondását, illetve újabb igények leadását megtehetik a megjelölt elérhetőségeken, hétköznapokon reggel 9 óráig a következő napra vonatkozóan.

A felmerülő problémákkal és kérdésekkel forduljanak bizalommal hozzánk:
- +36-30-326-6272 Bánáti Anita óvodavezető
- +36-30-326-0978 Molnár Gergelyné tagóvoda vezető.

Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel Tahitótfalu honlapját - www.tahitotfalu.hu, óvodánk honlapját – http://www.tahitotfaluovodak.hu és Facebook oldalát https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak, ahol a friss információkat osztjuk meg Önökkel. Vigyázzanak magukra és szeretteikre, mindenkinek jó egészséget kívánunk, óvodáink minden dolgozója nevében!

Tahitótfalu, 2021. március 5.

Bánáti Anita s.k.

intézményvezető
 


 

 

 

 

 

 

A biztonsági öv használatára hívja fel a figyelmet gyermekek (Pomáz Mátyás Király általános iskola, Tahitótfalu Pollack Mihály általános iskola) és Dr. Kőnig Róbert gyermeksebész segítségével a Szentendre Város Baleset-megelőzési Bizottsága által készített kisvideó.

https://www.youtube.com/watch?v=_QBwd77sGLs


 

 A járvány elleni védekezés mellett a sikeres szakmai munka is folyamatos.

 


COVID – 19 aktuális óvodai tájékoztató

A korrekt tájékoztatás jegyében és a szülők járvánnyal kapcsolatos döntéseinek megkönnyítése érdekében, hetente közzétesszük a hiányzó gyermekek és dolgozók létszámát, intézményi szinten összesítve.

A 46. hét adatai

1. Igazoltan fertőzött gyermekek száma: 0 fő

2. Hiányzó gyermekek száma: 53 fő

· ebből a családban történt fertőzés miatt hiányzó gyermekek száma: 4 fő

· ebből a járvány miatt tartósan hiányzó gyermekek száma szülői kérésre: 19 fő

3. Igazoltan fertőzött dolgozók száma: 2 fő

4. Légúti tünetek miatt hiányzó dolgozók száma: 5 fő

· ebből negatív teszttel rendelkezik: 1 fő

5. Egyéb ok miatt hiányzó dolgozók száma: 2 fő

6. Rendkívüli szüneten lévő csoportok száma: 1.

A koronavírus megjelenéséről az intézményünkben, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Szentendre Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát értesítettük. Az illetékes hatóságok által meghozott határozat szerint, a cica csoport november 12-15-ig járványügyi megfigyelés alá kerül, ez idő alatt otthonában tartózkodik. Az érintett csoportba járó gyermekek óvodás testvéreit, lehetőség szerint ez idő alatt kérjük szintén otthon tartani. A Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya e-mailben fogja a határozatot eljuttatni a szülők számára, mellyel erre az időszakra a táppénzt igényelhetik.

Házirendünk nem limitálja a szülők által igazolható napok számát, így a szülő döntése, lehetőségei szerint, az óvodavezető felé tett jelzés alapján (faluovi@tahitotfalu.hu), a járvány intenzív szakaszában a gyermekek otthon tarthatók. A növekvő dolgozói hiányzások miatt, délutáni csoport összevonásokra lehet számítani.

A járványügyi előírások szigorú betartása mellett, az illetékes hatóságokkal folyamatosan kommunikálva, igyekszünk óvodáinkban a folyamatos működést biztosítani. A kedves szülők segítő együttműködését köszönjük!

Tahitótfalu, 2020. november 11.

Bánáti Anita óvodavezető sk.


- Szülők tájékoztatása


- Szülőknek, gondviselőknek: Covid-19 döntési folyamat gyermekek esetén


Kedves Szülők!

A fokozódó járványveszélyre való tekintettel, 2020. szeptember 28-tól újabb megelőző intézkedéseket vezetünk be óvodáinkba:

 • A gyermekek születésnapjának megünneplése egy jelképes, nem ehető tortán lévő gyertyák elfújásával és előre csomagolt, bolti édesség, üdítő behozatalával lesz lehetséges.

 • A gyermekek átvételére/átadására az épületek bejárati ajtajaiban fog sor kerülni, szülők az öltözőkbe már nem léphetnek be! Érkezésüket az ablakokon keresztül jelezzék és valamelyik dolgozónk fogadni fogja gyermeküket.

 • Október 1-től az érkező gyermekek érintés nélküli testhőmérséklet mérését is el fogjuk végezni.

Köszönjük eddigi együttműködésüket, a légúti tüneteket mutató gyermekek otthoni megfigyelésének biztosításában és a váltóruhák, illetve zsákok heti rendszerességű átmosásában! Kérjük, hogy az intézmény kapuin belül helyesen, orrot és szájat eltakarva viseljék a maszkokat!

Tahitótfalu, 2020. szeptember 24.

Bánáti Anita

óvodavezető


Óvodai élet a járványügyi készültség ideje alatt

 

Intézményünkbe járó gyermekek és családjaik, illetve dolgozóink biztonsága érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Tervvel összhangban, 2020. szeptember 1-től az alábbi óvintézkedéseket vezetjük be:

 1. Óvodáinkba csak a hozzánk járó gyermekek és családtagjaik léphetnek be, a dolgozókon kívül. Egyéb esetekben csak óvodavezetői engedéllyel lehetséges! Ezért a kapukat zárva tartjuk 9-12:30 és 13:30-15 óra között, kérjük reggel időben érkezzenek! Tahiban a bölcsőde kapujánál található csengővel/a Faluban a Petőfi Sándor utcai kapunál lévő csengővel jelezhetik érkezésüket kivételes esetekben (beszoktatás, beteg gyermekért jött a szülő stb.), ha az említett időszakban érkeznek. A Faluban reggel 9-ig és 15 órától a hátsó, híd felőli kapu is nyitva van, az autóval érkezők kérjük, hogy ennek használatát részesítsék előnyben!
 2. Rendezvényeinket szabad téren, az aktuális járványhelyzet maximális figyelembevételével rendezzük meg. Vendég előadókat ebben az évben előreláthatólag nem hívunk meg. Kirándulásainkat a helyi adottságokat kihasználva, a tömegközlekedés és a játszóterek mellőzésével szervezzük meg.
 3. Az óvodában a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban, amikor az időjárás engedi a tervezett tevékenységeket is kint valósítjuk meg. A csoportszoba folyamatos szellőztetését biztosítjuk. A folyamatosságra törekszünk az öltöző és a mosdó használatánál, hogy a tömörülést kizárjuk a belső terekben. Kéztörlésre papírtörlőt használunk, az eszközöket, játékokat és bútorokat folyamatosan fertőtlenítjük, kint-bent egyaránt. Terítésnél az önkiszolgáló rendszert szüneteltetjük.
 4. A szülők által igazolható napok számát továbbra sem limitáljuk, így ahol a gyermek, illetve családtagjainak alapbetegsége, életkora indokolja, vagy az aktuális járványhelyzet, abban az esetben az óvodavezetővel egyeztetve szüneteltethető az óvodába járás.
 5. Felnőtt felügyelete mellett a gyermekeket gyakori kézmosásra szoktatjuk, illetve a szülővel együttműködve megtanítjuk a köhögési etikettet (köhögés, tüsszentés papír zsebkendőbe, amit utána kidobunk a szemetesbe, majd kezet mosunk). A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük a csoporttól a szülő érkezéséig és a gyermekorvost értesítjük.
 6. Dolgozóink egészségére és személyi higiéniájára fokozottan figyelünk. Az ételosztás és készítés maszkban és kesztyűben történik.

A szülők együttműködését kérjük az alábbiakban, mindnyájunk egészsége érdekében:

 1. Az óvodát csak egészséges gyermek veheti igénybe, betegség, illetve annak gyanúja esetén, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvossal, aki dönt a további teendők tekintetében. Betegség után orvosi igazolással látogatható újra az intézmény. A szülő köteles az óvodavezetőt értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozójánál koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés jelentkezik.
 2. A gyermek, vagy vele egy háztartásban élő családtag külföldre való utazását, be kell jelenteni az óvodavezető felé! Külföldi utazás után 2 hétig nem látogatható az intézmény, kivéve, ha két nap különbséggel két negatív teszt készül. A gyermekkel egy háztartásban élő külföldi utazása esetén, az óvoda gyermekorvosa és vezetője közösen dönt a gyermek óvodába járásról.
 3. A nyári szünetről visszatérő óvodásainktól szülői nyilatkozatot kérünk, az új óvodások orvosi igazolással és szülői nyilatkozattal kezdhetik meg az óvodát.
 4. Az intézményben, az érkező felnőttek számára a maszk viselése kötelező! Az épületbe belépéskor kérjük, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, a gyermeket átöltözés után küldjék be a mosdóba alapos kézmosásra, mielőtt bemenne a csoportszobába. Lehetőség szerint egy (egészséges) szülő hozza be és vigye el a gyermeket az óvodából, aki a lehető legkevesebb időt töltse az intézményben. A szülők a csoportszobákba és mosdókba nem léphetnek be, kivéve a beszoktatás ideje alatt, a pedagógus engedélyével. Az öltözőkben egyszerre maximum 4 felnőtt tartózkodhat, belépés előtt ezt az ablakokon keresztül ellenőrizzék. A gyermekért ebéd után érkezők, kérjük, hogy a szabadban várakozzanak, a kellő távolság megtartásával, az óvodapedagógus jelzéséig.
 5. A gyermekek váltóruháit és zsákját hetente vigyék haza kimosni, a fogkefék rendszeres cseréjét kövessék figyelemmel.
 6. Az óvodai eszközök folyamatos fertőtlenítése miatt, otthonról ne hozzanak be játékot a gyermekek, csak az engedélyezett, ami a megnyugtatásukhoz, délutáni elalvásukhoz feltétlenül szükséges, ezek rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülők gondoskodjanak.

Változatlan maradt:

 1. Az ebéd lemondását, a gyermek betegségének bejelentését, illetve a betegség utáni visszatérését az óvoda központi számán jelentsék be, Tahi: 26/385-893; Falu: 26/387-055; óvodatitkár: 30-943-4046; e-mailben:  faluovi@tahitotfalu.hu; facebookon: Tahitótfalu Óvodák oldalon Messenger üzenetben. Mindennap 9 óráig adjuk le a következő napi létszámot, illetve csütörtök 9-ig adjuk le a következő hétfőt.
 2. Kérdéseikkel és problémákkal kapcsolatban bátran keressenek bennünket:

Molnár Gergelyné tagóvoda vezető: 06-30-326-0978

Bánáti Anita óvodavezető: 06-30-326-6272

A járvány aktuális helyzetét folyamatosan nyomon követve, az óvodát érintő előírások és rendelkezések változhatnak, ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel óvodánk honlapján és facebook oldalán megjelenő híreinket.

Tahitótfalu, 2020. augusztus 30.                                                         Bánáti Anita s.k.


Kedves Szülők!

Az intézményi gyermekétkeztetés házhozszállítását 2020. június 2-től már nem tudjuk biztosítani, viszont a konyha-ebédlőnél (Bajcsy-Zsilinszky u. 2510 hrsz.) személyesen továbbra is átvehető, munkanapokon 11-12:30 óra között. Kérjük, jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén, pénteken (május 29.) 9 óráig, hogy a megváltozott feltételekkel is igényt tartanak-e a gyermekétkeztetésre:

- faluovi@tahitotfalu.hu

- 30-943-4046

 

Tahitótfalu, 2020. május 27.

Bánáti Anita s.k.

intézményvezető


Tisztelt Szülők!

2020. május 25-én (hétfő) Kormányzati döntés alapján, Óvodáink újra nyitják kapuikat minden gyermek előtt.
Az intézményben tartózkodók egészségének megóvása érdekében, továbbra is szülői nyilatkozatot kérünk a visszatérő családoktól, mely az óvoda honlapjáról letölthető, illetve a csoportok öltözőiben kinyomtatva elérhető. (Házirend Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha: „Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? – amikor a gyermek egészséges….”)
Érkezéskor kérjük, hogy gyermekükkel együtt használják a belépési pontokon kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítőket! A csoportszobákba, mosdókba és a tálalókonyhára, a szülőknek belépni szigorúan tilos! A fertőzésveszély minimalizálása érdekében kérjük, hogy a szülők érkezéskor és távozáskor a lehető legkevesebb időt töltsék az óvodák területén. Az intézménybe továbbra is csak a vele jogviszonyban álló gyermekek, szüleik és az ott dolgozók léphetnek be. A kapukat zárva tartjuk 9-12:30 között és 13-15 óráig, ezért reggel kérjük, hogy 8:30-ig érkezzenek meg a gyermekek.
Az intézményi gyermekétkeztetés házhozszállítása még kérhető 2020. május 25 – 29. között.
A meglévő járványveszélyre való tekintettel, augusztus 31-ig a szülő otthon tarthatja gyermekét, saját mérlegelés alapján.

Az óvodai ellátást, amennyiben igénybe kívánják venni, kérjük, május 22-én (péntek) 18 óráig jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
az óvoda e-mail címén (faluovi@tahitotfalu.hu)
messenger üzenetben (https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak)
telefonon, sms-ben az alábbi telefonszámokon: 30-326-6272, 30-943-4046.

A további időszak tekintetében, minden csütörtökön 9 óráig szükséges jelezni, ha a következő héten szeretnék megkezdeni a gyermek óvodába járását.

Tahitótfalu, 2020. május 21.

Bánáti Anita s.k.
intézményvezető


 


Változás az óvodai beiratkozás menetében

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (kötelező óvodai nevelés).

A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

1. Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele

Azoknak a szülőknek, akik Tahitótfaluban laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teend?